EKOMILK.CZ
Textové pole: Home  |
Textové pole: O nás  |
Textové pole: Novinky  |
Textové pole: Ke stažení  |
Textové pole: Certifikáty  |
Textové pole: Kariéra  |
Textové pole: Kontakty  |
Textové pole: Výrobky  |
Textové pole: Školní program  |
Textové pole: BIO mléko  |
Textové pole: Prodejna

© 2013 EKOMILK.cz.  Všechna práva vyhrazena.

Staňte se fanouškem na Facebooku a sledujte aktuality, novinky, soutěže...

Soutěž „Hledej svůj diamant v tempu doby“

Textové pole: Home  |
Textové pole: O nás  |
Textové pole: Ke stažení  |
Textové pole: Certifikáty  |
Textové pole: Kariéra  |
Textové pole: Kontakty  
Textové pole: Ocenění  |
Textové pole: Pomáháme  |
Textové pole: Výrobky
Textové pole: Novinky
Textové pole: BIO mléko
Textové pole: Prodejna
Textové pole: Marketing
Textové pole: Soutěže, hry

DRUH SOUTĚŽE:  

Datum soutěže:      

Místo konání soutěže: 

Počet věcných cen:    

Celková cena:  

„HLEDEJ SVŮJ DIAMANT V TEMPU DOBY“

Spotřebitelská soutěž na Jogurtový nápoj Ekomilk Land Surprise

od 15.5.2014 do 11.6.2014

Obchodní jednotky OD TEMPO OPAVA

10

11.800 Kč, vč DPH.

PRAVIDLA:

1)

 

2)

 

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

7)

 

 

 

8)

Je vydáno 10 samolepek s vyobrazeným diamantem a s číslem výhry

 

Samolepka musí obsahovat   1) číslo výhry,  2) oznámení „VYHRÁVÁŠ S TEMPEM“

3) odkaz na webové stránky www.ekomilk.cz, kde jsou uvedeny pravidla soutěže

a přesný seznam výher

 

Náhodným způsobem budou vloženy samolepky do vrchní části výrobku s hračkou

 

O této skutečnosti bude spotřebitel informován formou letáku společnosti a zároveň

oznámení o soutěži bude uvedeno na domovských stránkách www.ekomilk.cz

a na stránkách www.odtempo.cz.  Zde jsou uvedena pravidla soutěže a přesný seznam

výher, takže soutěžící zjistí okamžitě jakou cenu získává.

 

Pokud soutěžící po nákupu výrobku Ekomilk Land Surprise nalezne vítěznou samolepku,

odešle nebo osobně předá tento vítězný kupón s označením výhry na adresu:

 

Tempo, obchodní družstvo

Marketingové oddělení

Horní náměstí č. 104/1

746 38 Opava

 

Při předání či odesílání výherní samolepky uvede soutěžící tyto data:

Jméno, příjmení, věk, adresu trvalého bydliště, kontaktní telefon nebo e-mail.

Zasláním či předáním výherní samolepky vyjadřuje soutěžící souhlas s uvedením výše

uvedených dat výherce na webových stránkách www.ekomilk.cz

 

Po doručení vítězné samolepky, předá zástupce Tempa, obchodního družstva Opava,

v sídle společnosti osobně, nebo po dohodě s vyhrávajícím dodá cenu na předem

dohodnutou prodejnu společnosti Tempo, obchodní družstvo Opava.

 

Platnost vítězné samolepky je časově omezená. Soutěžící může vítěznou samolepku

dodat nejpozději do 30.6.2014. Po tomto datu doručení je vítězná samolepka neplatná.

 

 

Za společnost Ekomilk a.s.                                              Libor Prus—statutární zástupce

15.5.2014

Soutěž startuje

v prodejnách OD Tempo Opava

Textové pole: Seznam prodejen naleznete zde <<<<<

Soutěžní výrobky:

Webové stránky výrobku:

A) Jogurtový nápoj Ekomilk Land Surprise - vanilka

B) Jogurtový nápoj Ekomilk Land Surprise - jahoda

C) Výherní samolepka s číslem výhry se nachází

      náhodně pod víčkem Ekomilk Land Surprise

A

B

C

Textové pole: www.ekomilk.cz/auta